Eurofins Czech >> Certifikace osob

Certifikace osob

Certifikace osob v oblasti senzorického posuzování potravin, krmiv a vody.

Uvedená oblast certifikace je akreditována Slovenskou národní akreditační službou (SNAS).Certifikačný orgán na osoby má sídlo v Nových Zámcích (SR) a pobočkou v Praze (ČR).

nabidka-senzoricke-laboratore

Informace o certifikaci kompetentnosti senzoricky posuzovat potraviny a krmiva

ŽÁDOST o certifikaci kompetentnosti osoby senzoricky posuzovat potraviny

ŽÁDOST o certifikaci kompetentnosti osoby senzoricky posuzovat krmiva

 SEZNAM certifikovaných osob

Vyplněnou žádost odešlete e-mailem na adresu:

info@eurofins.cz