Eurofins Czech >> Farmacie

Farmacie

Akreditovaná laboratoř EUROFINS CZ zajišťuje prostřednictvím své mateřské  akreditované laboratoře BEL/NOVAMANN

Farmacie International Bratislava komplexní služby  v oblasti testování farmaceutických surovin a výrobků pro humánní použití včetně vod Aqua purificata.
Laboratoř je držitelem Certifikátu o dodržování SVP výrobcem (CERTIFIKATE OF GOOD MANUFACTURING PRACTICE) vydaným ŠUKL Bratislava, SK.

Tým odborníků z oddělení speciální chemie a mikrobiologie nabízí našim klientům zkušenosti z oblasti  farmaceutického výzkumu i výrobní praxe.
Jsme expertním partnerem pro řešení analytických problémů a situací, se kterými se setkávají naši zákazníci ve vlastní vývojové a výrobní praxi.

V oblasti segmentu farmacie poskytuje naše laboratoř následující okruhy služeb:

  • spolupráce při zpracování technické a farmaceutické dokumentace pro registrační řízení
  • vývoj analytických metod podle požadavků a potřeb zákazníka
  • zátěžové testy a validace pro stanovení obsahů jednotlivých složek a látek v produktu
  • zakázkové syntézy a technologický vývoj  v oblasti léčiv a čistých substancí
  • kompletní fyzikálně - chemická a mikrobiologická analýza farmaceutických produktů podle registrační dokumentace klienta
  • kompletní fyzikálně - chemická a mikrobiologická analýza farmaceutických produktů podle Ph.Eur., Českého lékopisu v platném znění
  • testy fotostability, polymorfismus
  • stabilitní studie a testy farmaceutických surovin a produktů podle aktuální direktivy ICH
  • poradenství a konzultace

Svým klientů poskytujeme služby a poradenství za maximálně diskrétních podmínek.