Eurofins Czech >> Logistika

Logistika

Zajišťujeme odběry vzorků akreditovanými metodami a jejich odvoz do vlastních nebo smluvních laboratoří.

Provádíme svoz vzorků od našich klientů v rámci pravidelných svozových linek nebo po individuální dohodě.Tyto činnosti zajišťujeme prostřednictvím týmu vlastních odborných pracovníků, kteří jsou pro tyto účely průběžně školeni a jejich odborné schopnosti jsou pravidelně prověřovány.Naše společnost má k dispozici speciální dodávková vozidla, která jsou určena pro přepravu vzorků. Automobily jsou k tomuto účelu upraveny.Jsou vybaveny chladírenskými  nebo  mrazírenskými jednotkami  dodanými a montovanými certifikovanými společnostmi.

Ve vozidlech je kontinuálně měřena a zaznamenávána teplota pomocí kalibrovaných registračních teploměrů. Prostřednictvím těchto zařízení je možné sledovat teplotní řetězec během přepravy vzorků  a jednoznačně prokázat jeho průběh digitálním záznamem.

Provádíme akreditované odběry vzorků v těchto typech matric: 

  • veškeré typy vod
  • odpady
  • kaly
  • zeminy, sedimenty
  • pracovní prostředí
  • potraviny a suroviny
  • stěry z prostředí a pracovních ploch