Eurofins Czech >> Potravinářství >> Prvovýroba, krmiva

Prvovýroba, krmiva

Sidebar Image

V rámci programu analityckých kontrol zaměřených na zemědělskou prvovýrobu a zemědělské komodity naše laboratoř provádí:

  • analytické hodnocení kvality obilovin
  • analytické hodnocení škrobu, výrobků ze škrobu, lušt)enin a olejnatých semen
  • analytické hodnocení mlýnských obilných výrobků, těstovin, pekařských výrobků a cukrrářských výrobků z těsta
  • analytické hodnocení čerstvého ovoce a zeleniny,zpracovaného ovoce a zeleniny,suchých skořápkových plodů, hub a brambor
  • analytické hodnocení mléka a mléčných výrobků
  • analýzy ve smyslu vyhlášky č.305/2004 Sb. a ve znění nařízení Komice (ES) č.1126/2007 o kontaminujících látkách v potravinách
  • analýzy ve smyslu vyhlášky č. 387/2008 Sb. a stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách a surovinách, ve znění pozdějších předpisů

Analytická laboratoř vyšetřuje akreditovanými metodami veškeré parametry,kterými se určuje technologická kvalita a zdravotní nezávadnost surovin ve smyslu zákona č.110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na komoditní vyhlášky v platném konsolidovaném znění.

Kontrola hygieny krmiv je v našich akreditovaných laboratořích realizována dle těchto legislatívních rámců:

  • analýzy ve smyslu nařízení Komise (ES) č.183/2005 Sb. o hygieně krmiv
  • analýzy ve smyslu vyhlášky č. 356/2008 Sb.,kterou se provádí zákon č.91/1996 Sb.,o krmivech, ve znění pozdějších předpisů