Eurofins Czech >> Potravinářství >> Senzorické hodnocení

Senzorické hodnocení

Sidebar Image

Naše odborné laboratorní pracoviště provádí:

Senzorické zkoušky organoleptických a hedonických vlastností potravin, zemědělských produktů a jejich složek akreditované ČIA o.p.s.

 • diferenční ve smyslu ISO 6658
 • s použitím stupnic a kategorií ve smyslu ISO 6658
 • analytické nebo popisné ve smyslu ISO 6658

Senzorické zkoušky jsou prováděny prostřdnictvím panelu vybraných kritérií a posuzovatelů podle ISO 5496 a ISO 8586 v senzorické laboratoři, odpovídající požadavků normy ISO 8589.

Rozšířená nabídka:

 • spotreřebitelské průzkumy metodou analýz dokumentů, přímého pozorování nebo přímého styku s konzumentem
 • školení a výcvik posuzovatelů
 • poradenství při vývoji nového výrobku, včetně posouzení náležitostí obalu nebo etikety dle legislatívy EU
 • porovnání výrobků s benchmarkem a konkurenčními výrobky
 • návrhy hodnotících schémat
 • poradenství při tvorbě senzorických profilů výrobků
 • opradenství při vývoji funkčních výrobků

Stabilitní studie:

 • stanovení nebo ověření doby trvanlivosti a použitelnosti výrobku