Eurofins Czech >> Kosmetika

Kosmetika

Akreditovaná laboratoř EUROFINS CZ zajišťuje prostřednictvím své mateřské  akreditované laboratoře EUROFINS BEL/NOVAMANN

KosmetikaBratislava komplexní služby v oblasti testování farmaceutických surovin a výrobků pro humánní použití včetně vod Aqua purificata. Laboratoř je držitelem Certifikátu o dodržování SVP výrobcem (CERTIFIKATE OF GOOD MANUFACTURING PRACTICE) vydaným ŠUKL Bratislava, SK.

V oblasti segmentu kosmetiky poskytuje naše laboratoř následující okruhy služeb:

  • vývoj privátních analytických metod podle požadavků a potřeb zákazníka
  • zátěžové testy a validace pro stanovení obsahů jednotlivých složek a látek v produktu
  • kompletní fyzikálně - chemická a mikrobiologická analýza kosmetických produktů podle registrační dokumentace klienta
  • kompletní fyzikálně - chemická a mikrobiologická analýza kosmetických produktů podle Ph.Eur., Českého lékopisu v platném znění
  • stabilitní studie a testy surovin a produktů, ověřování deklarované trvanlivosti produktů
  • poradenství a konzultace

Svým klientů poskytujeme služby a poradenství za maximálně diskrétních podmínek.