Eurofins Czech >> Průmysl

Průmysl

V oblasti monitoringu faktorů pracovního prostředí a analýz pro průmysl poskytuje naše společnost následující služby:

Průmysl

PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ RIZIKA, PALIVA A MAZIVA

Monitoring pracovního prostředí
Analýzy motorových paliv
Analýzy alternativních paliv
Analýzy olejů, maziv
Odborné posuzování a poradenství
Vzorkování
Transport vzorků do laboratoře

Měření fyzikálních faktorů pracovního prostředí:

 • hluková expozice
 • imise hluku uvnitř a vně budov
 • vibrace
 • denní a umělé osvětlení pracovního prostředí
 • mikroklimatické podmínky pracovního prostředí
 • poradenství a konzultace

Měření chemických faktorů pracovního prostředí:

 • pevné aerosoly
 • ozón
 • těkavé složky organických sloučenin
 • kovy
 • glykoly
 • amoniak, formaldehyd, chloridy, sirovodík, izokyanáty a volné silné kyseliny
 • toxické plyny a páry

Měření biologických faktorů pracovního prostředí:

Vypracování provozního řádu, poradenská činnost.

Odběry vzorků a odborné zásahy u zákazníka provádí tým vyškolených a zkušených pracovníků laboratoře.

Pro výrobce z průmyslového segmentu petrochemie provádíme kompletní, rychlé a cenově dostupné fyzikálně - chemické analýzy motorových paliv (nafta, benzín), automobilových a průmyslových olejů včetně ostatních rafinerských výrobků.

 • analýzy biologicky odbouratelných motorových pohonných hmot (směsná PHM, methylestery rostlinných olejů MEŘO)
 • analýzy ropných výrobků po dobu dlouhodobého skladování a po uplynutí záruky
 • kontrola kvalitativních znaků velkokapacitních olejových náplní  turbín,kompresorů a jiných hydraulických soustav s cílem prodloužení životnosti soustrojí a řízení intervalů výměn olejových náplní
 • vzorkování analyzovaných materiálů